Werken zonder Zorgen

Kinderopvang bevindt zich in het spanningsveld van ouders die willen werken en zorg willen voor hun kind. Dat is voor jonge ouders een lastige keus, met verschillende afwegingen en emoties. De zorg kan niet goed genoeg zijn, maar moet betaalbaar blijven. De resultante moet een goed gevoel over de zorg voor de kinderen opleveren en financieel ook meerwaarde hebben.

De kinderopvang zelf is een meestal zeer betrokken onderneming die dat in het complexe speelveld van concurrentie, regelgevende overheid en zorgzaam personeel mogelijk moet maken.

De speelruimte is uitermate beperkt. De regelgeving is streng en kosten worden grotendeels bepaald door de personele inzet, die in wetgeving vastgelegd is. Dit laat weinig speelruimte voor fouten, efficiency en experimenten.

Het voldoen aan de hoge eisen zou een specialist vergen op elk gebied, maar dan wel één die de organisatie door en door kent en met passende verbeteringen komt.

Misschien zijn wij wel die specialist die u kan helpen.